Jednou nahoře, jednou (v) dole*

Důlní expozice s fáráním do dolu v původní těžní kleci

 • Návštěvník zažije pocity horníka od příchodu na šachtu, a to od převlékání v historických řetízkových šatnách, autentické fárání jako na činném dole až po cestu horníka na příslušné důlní pracoviště. Návštěvník si rovněž může v blízkosti šachetní budovy vyzkoušet cestu na vzdálená pracoviště v dole jízdou v originálních vozíčcích určených pro dopravu osob v dole, tažených funkční důlní lokomotivou. Na rozloze 250 m důlních chodeb zkušení havíři, coby průvodci, představí fyzicky náročnou práci v dole vč. ukázky ručního a funkčního pluhového a kombajnového porubu.
 • Placená prohlídka s výkladem průvodce.
 • 1. 11. - 19. 3. ÚT - NE 10:00 - 18:00, začátek každou sudou hodinu, poslední prohlídky jsou v 16:00.
 • 20. 3. - 31. 10. PO - NE 9:00 - 18:00, začátek každou celou hodinu, poslední prohlídky jsou v 16:00.

 

Expozice báňského záchranářství

 • Představuje unikátní soubor dýchací techniky, zachycující její vývoj od r. 1883 do současnosti. Zkušení báňští záchranáři seznámí návštěvníky s technologiemi a zážitky při záchranných akcích v podzemí.
 • Placená prohlídka s výkladem průvodce.
 • 1. 11. - 19. 3. ÚT - NE 10:00 - 18:00, začátek každou sudou hodinu, poslední prohlídky jsou v 16:00.
 • 20. 3. - 31. 10. PO - NE 9:00 - 18:00, začátek každou celou hodinu, poslední prohlídky jsou v 16:00.

 

Povrchová expozice báňské razicí a dobývací techniky

 • Součástí centrálního parkoviště je volná expozice těžké důlní a dobývací techniky (dobývací a razicí kombajny, vrtací vozy, nakladače a důlní lokomotivy).

 

Expozice Historie důlní dopravy

 • Nachází se v prostorách bývalé konírny a kočárovny, později stolárny. Panely chronologicky mapují vývoj důlní dopravy od dopravy koňmi po současnost.

 

Expozice historického osídlení

 • Nachází se v blízkosti centrálního parkoviště. Představuje ukázku historického obydlí s ohništěm z doby lovců mamutů. 

 

       

 

*Dolní oblast Vítkovice, z.s. si vyhrazuje právo kdykoliv uzavřít veškeré expozice, zejména pak v termínu festivalu Colours of Ostrava (včetně samotných příprav a úklidu) a během svátků 24. 12. – 25. 12.