LANDEK PARK – čistý vzduch a kouzelná příroda několik kilometrů od centra Ostravy.

vila liběna

LANDEK PARK – čistý vzduch a kouzelná příroda několik kilometrů od centra Ostravy. 11.2.2021


„Černá Ostrava“ – takový přívlastek řadu desetiletí neslo třetí největší město naší republiky. Aspekty tváře Ostravy i  životní podmínky z hlediska stavu ovzduší se se oproti dřívějším obdobím markantně zlepšily ….ale. 

Ostrava ještě stále figuruje mezi desítkou nejhorších měst v Evropě z hlediska dopadu znečištění vzduchu na zdraví obyvatel. Hovoří o tom nová studie z barcelonského institutu pro globální zdraví (ISGlobal), jejíž rozsáhlý  text byl zveřejněn v respektovaném odborném časopisu Lancet Planetary  Health. Studie uvádí ještě další dvě města ČR , rovněž z Moravskoslezského kraje – tedy Havířov a Karvinou.

https://www.lidovky.cz/domov/kde-v-evrope-nejvice-zabiji-znecisteny-vzduch-v-nejhorsi-desitce-jsou-tri-moravskoslezska-mesta.A210126_145813_ln_domov_livs

 Je tedy Ostrava stále černá ? Určitě nikoli – a v jedné z jejích lokací  je kvalita ovzduší a dalších parametrů až překvapivě nadstandardní !

 Na okraji města, v městské části Ostrava -  Petřkovice, nalezneme  zdravou oázu, kterou je LANDEK PARK s přilehlým regionálním biocentrem – národní přírodní památkou  vrchem LANDEK. Toto biocentrum se zvedá od řek Ostravice a Odry a zabírá výměru 85, 5 ha.

Přirozené proudění vzduchu koridorem od  obou řek , část nivy s ponechaným slepým ramenem řeky Odry a především lesní ekosystémy – tato kombinace zajišťuje  dobré rozptylové podmínky a stabilně značně vyšší kvalitu ovzduší , než v ostatních  lokacích Ostravy, ať je to již centrum města či rozsáhlé sídlištní zástavby.

 Imisní  koncentrace oxidu uhličitého, oxidu dusíku a dalších monitorovaných látek jsou na LANDEKU trvale značně nižší.  

LANDEK PARK s vrchem LANDEK se tak stále více stává pro obyvatele Ostravy vyhledávanou zdravou primární příměstskou rekreační zónou s čistým vzduchem i zajímavou faunou a flórou. 

LANDEK PARK je navíc místem s úžasným  geniem loci. Už více než před sto lety využívala jeho „ozdravnou funkci“ populace Ostravy i dalších přilehlých měst a  obcí.

Není divu, rozvoj průmyslu – v „údolí“ pod Landekem doprovázelo enormní množství exhalací ze stále nových a nových výrobních podniků -  a tak se ve chvílích volna na Landeku při vycházkách potkávali stovky a stovky  výletníků - od havířů z ostravských šachet, přes hutníky z Vítkovického hutního  a horního těžířstva až po místní honoraci. Jejich častou zastávkou byla restaurace na Masarykově vrchu.

 Landek park byl tehdy velmi „IN“. A je stále více i doposud. Především v podobě LANDEK PARKu i s gastro středisky, které navazují na vyhlášenou restauraci, jejíž sláva skončila cca před 60 lety, se sportovním areálem, příměstským přírodním kempem, hornickým muzeem a stezkami, vedoucích na místa, tolik oblíbených  předchozími generacemi. 

 Generacemi, které věděly, že zde  načerpají nové síly a získají další energii  z  tohoto kouzelného „koutu země“ – (Land Ecke),  který dnes reprezentuje právě LANDEK PARK. 

 

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů